Ushtrime dhe Problema te Zgjidhura per Nxenes dhe Studenteimage Matematika, fizika, kimia dhe biologjia perbejne ato qe quhen lendet baze te shkencave natyrore. Ato nuk furnizojne vetem koncepte e ligje, nocione, formula e vertetime per t'u mbajtur mend, por edukojne menyra pune e te menduari, analiza fenomenesh, mjeshteri perceptimi e llogaritjesh ne aspekte te lidhura me fenomene natyrore. Ne kete kuptim, nje trajtim i ketyre lendeve vetem ne forme leksionesh do te ishte i pamjaftueshem.

Pikerisht per tu ardhur ne ndihme studenteve ne aspektin praktik te ketyre lendeve u krijua ky website me ushtrime dhe problema te zgjidhura. Jemi munduar qe t'ju paraqesim zgjidhjet e ushtrime me tipike ne menyre sa me te thjeshte, ku ne disa raste jane te perfshira edhe pjese teorike te cilat bejne te mundur marrjen e njohurive perkatese ne menyre te plote dhe te sakte.

Te gjitha materialet e publikuar ne kete faqe jane lehtesisht te aksesueshme dhe te lundrueshme, ēka mundeson gjetjen e informacionit te kerkuar ne nje kohe te shkurter. Ne qoftese deshironi te informoheni me teper, atehere klikoni ketu