Tutoriale

Gjatë tërë kësaj kohe që ky website ka qënë aktiv, ne kemi marrë vazhdimisht emaile që përmbanin pyetje të llojit "si të gjej atë që kërkoj pa shfletuar një për një faqet e materialit mësimor ?"  apo "si t'i përgjigjem kësaj pyetjeje me alternativa ?" .
Duke qënë se përgjigjet tona ndaj disave prej jush ishin jo shumë të kuptueshme, ne vendosëm të krijonim disa video-tutoriale (në YouTube) që shpjegojnë më së miri veprimet që duhet të kryeni, në mënyrë që eksperienca e juaj në këtë faqe të jetë sa më e kënaqshme.


Si të gjejmë sa më shpejt materialin e kërkuar në PC (shiko video)

Si të gjejmë sa më shpejt materialin e kërkuar në smartphone (shiko video)

Si tu përgjigjemi pyetjeve me alternativa në PC (shiko video)

Si tu përgjigjemi pyetjeve me alternativa në smartphone (shiko video)